Documentația de licitație se va ridica de la sediul BRM.

Informații suplimentare privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic, la sediul BRM, telefon 0213174745, 0213161759 sau la fax 0213172878, persoana de contact Irina PLACHIDE.