Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 41,50 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.100 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: DEȘEURI DE OȚEL DIN BANDAJE– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 50 tone (340 bandaje)

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.132 lei/tona fără TVA

Lotul 3: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 60,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.332 lei/tona fără TVA

Lotul 4: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*

–  Cantitatea: 7,6 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.865 lei/tona fără TVA

Lotul 5: DEȘEURI DE ULEI UZAT– cod deșeu 13 02 05*

  • Cantitatea: 15 tone
  • Prețul minim de pornire la licitație: 450 lei/tona fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.