Lotul 1: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 41,50 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.100 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FONTĂ VECHE – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 60,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.332 lei/tona fără TVA

Lotul 3: DEȘEURI DE ACUMULATORI CU PLĂCI DE PLUMB– cod deșeu 16 06 01*

–  Cantitatea: 7,6 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.865 lei/tona fără TVA

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare reprezintă 2% din prețul de total de pornire în licitație al produselor din lot și se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.