VÂNZAREA A 2 VAGOANE CĂLĂTORI ȘI 8 TRENURI ETAJATE SRTFC BUCUREȘTI

Nr crt Numar vagon Unitatea detinatoare Locul de depozitare Masa metalica

( kg )

Total masa osii montate echipate si roti uzate pe vagon-otel special

(kg)

Total masa fier vechi (kg)
1 5053 1147 120-3 Bucuresti Basarab – Post Ploiesti Sud Bucuresti Basarab 25.262 4.460 20.802
2 5053 1957 047-7 Revizia de vagoane Bucuresti Basarab Bucuresti Basarab 25.566 4.460 21.106
3 TE 06 Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud  

Bucuresti Basarab

84.820 15.015 69.805
4 TE 113 Revizia de vagoane Bucuresti Basarab  

Bucuresti Basarab

84.760 15.015 69.745
5 TE 117 Revizia de vagoane Bucuresti Basarab  

Ploiesti

85.786 15.015 70.771
6 TE 17 Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud  

Ploiesti (Depou)

85.270 15.015 70.255
7 TE 80 Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud  

Ploiesti (Depou)

85.704 15.015 70.689
8 TE 100 Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud  

Ploiesti (Depou)

 

85.304 15.015 70.289
9 TE 93  

Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud

 

 

SIRV Titu

85.498 15.015 70.483
10 TE 25 Bucuresti Basarab- Post Ploiesti Sud  

SIRV Titu

85.172 15.015 70.157

 

  • VAGOANELE / TRENURILE ETAJATE se predau în starea în care se află şi în locurile unde sunt depozitate, moment în care se operează transferul dreptului de proprietate asupra VAGOANELOR /TRENURILOR ETAJATE, de la vânzător la cumpărător ;
  • Se vor prezenta oferte pentru unul sau mai multe vagoane/trenuri etajate(fiecare tren etajat fiind format din unitati indivizibile de 4 vagoane);
  • Vagoanele/trenurile etajate se pot vizualiza pe teren in locatiile respective, in baza unei programari in prealabil stabilite. Persoana de contact, Complex Basarab – sef Revizie Vagoane Matei Vasile , telefon 0722.662.006, Complex Ploiesti ( Statia Ploiesti Sud, Depoul Ploiesti) – Sef Post de Revizie Ploiesti Sud, Alexandru Gheorghe , telefon 0725.304.265.
  • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri,  telefon 021/317.47.45 ; 021/316.17.59, sau la fax 021/317.28.78;
  • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 23.08.2019, ora 09 :00 la sediul B.R.M;
  • licitația va avea loc în data de 23.08.2019, ora 10 :00 la sediul B.R.M.;
  • persoane de contact :
  •                                             Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

Șef Birou Achizitii  – Stan Roxana, tel. 0731-990201

VANZARE DESEURI FEROASE METALICE _ SRTFC BUCURESTI

 

        Pozitia      Tip deseuri        Cantitate

          (tone)

      Pret minim

    (EURO/tona)

Valoare estimata

(euro)

1 FONTA DIN SABOTI 50,000 316,92 15.846,00
2 FIER VECHI 18,000 260,57 4.690,26
3 SPAN FEROS 45,000 213,96 9.628,20
4 OTEL 12,000 263,32 3.159,84
TOTAL 33.324,30

 

Documentaţia de licitaţie se va ridica de la sediul BRM. Pot participa persoane juridice, române/străine care işi manifestă dorinţa de a cumpăra produsele, în condiţiile Documentaţiei de licitaţie.

Informaţii suplimentare privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul BRM, telefon 021/317.47.45; 021/316.17.59; 021/317.47.45 şi la fax 021/317.28.78.

Persoana de contact Irina Plachide.

vânzare 54,7 tone deșeuri de fier vechi și 0,197 tone deșeuri de cupru SRTFC București

S.R.T.F.C. București oferă în vederea vânzării  54,7 tone deșeuri de fier vechi  și 0,197 tone deșeuri de cupru,  conform prevederilor din caietul de sarcini:

 fier vechi : preț minim de pornire : 235,72 EURO/tonă

cupru: preț minim de pornire : 4187,29

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare  la procedură în valoare de 1300 lei  se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

Persoana de contact: Irina Plachide

vânzare 115 tone de deșeuri de fontă din saboți SRTFC București

S.R.T.F.C. București oferă în vederea vânzării  115 tone deșeuri de fontă din sabot,  conform prevederilor din caietul de sarcini:

Preț minim de pornire : 285,42 EURO/tonă

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 100 lei, la care se adaugă TVA. Tariful de acces la licitație este de 100 de lei, la care se adaugă TVA.

Garanția de participare  la procedură în valoare de 3000 lei  se va constitui în favoarea BRM, până la data limită de depunere a ofertelor.

Pot participa persoane juridice, române sau străine, care își manifestă dorința să achiziționeze produsele, în condițiile din documentația de licitație.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

Persoana de contact: Irina Plachide