Vânzare încheiatã

VÂNZARE 3 LOTURI DEȘEURI METALICE FEROASE aparținând SRTFC BRAȘOV

Publicat la data - 12/12/2022
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 19/12/2022 - 10:00
Data vanzare - 20/12/2022 - 10:00
Unde depun?

Lotul 1: OȚEL BANDAJE ȘI ROȚI CF –  Cantitatea: 36 tone Lotul 2: FONTĂ DIN SABOȚI –  Cantitatea totala: 147 tone Lotul 3 OȚEL ȘINĂ CF –  Cantitatea: 17 tone     Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 19.12.2022, ora 10.00. Data ședinței licitației electronice este 20.12.2022cu începere la ora 10:00 și va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații. Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.    

Mai multe detalii
Vânzare încheiatã

VÂNZARE 37 VAGOANE și 1 TREN ETAJAT aparținând SRTFC CRAIOVA

Publicat la data - 12/12/2022
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 16/12/2022 - 14:00
Data vanzare - 19/12/2022 - 11:00
Unde depun?

Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri -Terminalul BRM Craiova (se va transmite pe email ), cu sediul în Craiova, strada Simion Barnutiu, nr. 4, telefon 0742945570 sau telefon 0251418876; Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 16.12.2022, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro;  Data de incepere a licitatiei electronice este 19.12.2022, ora 1100 pe platforma electronica www.brm.ro.  Persoana de contact : BRM Terminal Craiova – Mihaela Serban, telefon 0742945570                                               SRTFC Craiova – Birou Achizitii – Ovidiu Popa, telefon 0251416511

Mai multe detalii
Vânzare încheiatã

VÂNZARE 15 TONE ȘPAN FEROS existent în REVIZIA CRAIOVA

Publicat la data - 8/12/2022
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 09/12/2022 - 14:00
Data vanzare - 12/12/2022 - 11:00
Unde depun?

Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri – Terminalul BRM Craiova (se va transmite pe e-mail de către BRM Craiova ), cu sediul în Craiova, strada Simion Bărnuțiu, nr. 4, telefon 0742.945.570 sau telefon 0251/418.876; Data limită de transmitere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 09.12.2022, ora 1400 la adresele craiova@brm.ro, Ovidiu.Popa@cfrcalatori.ro; Data de începere a licitației electronice este 12.12.2022, ora 1100 pe platforma electronică www.brm.ro. Persoană de contact: BRM Terminal Craiova – Mihaela Șerban, telefon 0742.945.570;                                        S.R.T.F.C. Craiova – Biroul Achiziții – Ovidiu Popa, telefon 0251/416.511.

Mai multe detalii
Vânzare încheiatã

VÂNZARE 4 LOTURI DE DEȘEURI aparținând SRTFC GALAȚI

Publicat la data - 6/12/2022
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 19/12/2022 - 10:00
Data vanzare - 19/12/2022 - 11:00
Unde depun?
Sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați, strada Mihai Bravu nr. 46, Galați, telefon 0236.461.188

LOT 1 Deșeu de cupru LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați LOT 3 Deșeu oțel șină CF LOT 4 Deșeu acumulatori uzați Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați. Licitația va avea loc în data de 19.12.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați. Data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 19.12.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați. Persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800

Mai multe detalii
Vânzare încheiatã

VÂNZARE 51 VAGOANE DE CĂLĂTORI aparținând SRTFC BUCUREȘTI

Publicat la data - 5/12/2022
Sucursala -
Categorie de vanzare -
Termen depunere oferta - 13/12/2022 - 09:00
Data vanzare - 13/12/2022 - 10:00
Unde depun?
Sediul BRM, Bucuresti, strada Buzesti, nr.82-94, etaj7, sector 1, telefon 021/317.47.45 ; 021/316.17.59 sau la fax 021/317.28.78

Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri. Data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 13.12.2022, ora 09:00 la sediul B.R.M. Licitația va avea loc în data de 13.12.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M. Persoane de contact :  Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.                                           Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.                                           Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

Mai multe detalii