VÂNZARE 4 VAGOANE DE CĂLĂTORI aparținând SRTFC BUCUREȘTI

S.R.T.F.C. Bucuresti, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.) cu sediul in Bucuresti, organizează licitație publică pentru valorificarea a

4 (patru) vagoane de călători aparținând subunităților SRTFC Bucuresti.

 • documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri, cu sediul în Bucuresti.
 • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 23.09.2022, ora 09 :00 la sediul B.R.M.
 • licitația va avea loc în data de 23.09.2022, ora 10:00 la sediul B.R.M.
 • persoane de contact :      Șef Revizie Basarab – Matei Vasile, tel.0722 – 662006.
 •                                              Șef Birou Achizitii – Stan Roxana, tel. 0731-990201.
 •                                              Șef Serviciu E.R.V. – Negulescu Eduard, tel. 0733-520192.

VÂNZARE 4 TIPURI de DEȘEURI aparținând SRTFC GALAȚI

S.R.T.F.C. Galați, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați, organizează licitație publică pentru vânzarea a patru tipuri de deșeuri reciclabile aparținând subunităților SRTFC Galați, după cum urmează:

 • LOT 1 Deșeu de cupru
 • LOT 2 Deșeu de fontă provenită din saboți uzați
 • LOT 3 Deșeu oțel șină CF
 • LOT 4 Deșeu acumulatori uzați
 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați, cu sediul în Galați.
 •   licitația va avea loc în data de 03.10.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați.
 •  persoana de contact : Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0731990800
 • data limită de depunere a documentelor de însciere și participare la licitație este 03.10.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați.

VÂNZARE DEȘEURI METALICE FEROASE ȘI NEFEROASE-SRTFC BRAȘOV

S.R.T.F.C. BRAȘOV oferă în vederea vânzării “Deșeuri metalice feroase și neferoase – SRTFC Brașov – 9 loturi” conform prevederi din caietele de sarcini, astfel:

Lotul 1: OȚEL BANDAJE ȘI ROȚI CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 35 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Lotul 2: FIER VECHI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 66 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 1.350 lei/tonă fără TVA

Lotul 3: CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,2 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 30.000/tonă fără TVA

Lotul 4: RADIAROARE DE CUPRU– cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 0,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 25.000 lei/tonă fără TVA

Lotul 5: CABLURI DE CUPRU – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 1,5 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 15.000/tonă fără TVA

Lotul 6: RADIAROARE DE ALUMINIU– cod deșeu 16 01 178

–  Cantitatea: 0,175 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 4.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 7: ALUMINIU CU FIER 40%– cod deșeu 17 04 02

–  Cantitatea: 0,556 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 3.500 lei/tonă fără TVA

Lotul 8: FONTĂ DIN SABOȚI – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea totala: 130 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.300 lei/tonă fără TVA

Lotul 19 OȚEL ȘINĂ CF – cod deșeu 16 01 17

–  Cantitatea: 17 tone

–  Prețul minim de pornire la licitație: 2.400 lei/tonă fără TVA

Se acceptă ofertă pentru unul sau mai multe loturi. Nu se acceptă oferte parțiale în cadrul loturilor.

Documentația de licitație se poate ridica de la sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care se adaugă TVA.

Documentele solicitate în documentația procedurii se vor transmite în format electronic, semnate de reprezentantul legal, la adresa de e-mail irina.plachide@brm.ro până la data de 27.09.2022, ora 10.00. Data previzionată pentru începerea licitației electronice va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați în această fază prin intermediul unei invitații.

Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM, telefon 021/317 47 45; 021/316 17 59 , sau fax 021/317 28 78.

VÂNZARE 29 VAGOANE DE CĂLĂTORI ȘI 2 TRENURI ETAJATE aparținând SRTFC GALAȚI

S.R.T.F.C. Galați, prin intermediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați, organizează licitație publică pentru valorificarea a 29 vagoane de călători și două trenuri etajate aparținând subunităților SRTFC Galați.

 

 • Documentația pentru licitație poate fi procurată de la Bursa Română de Mărfuri-Terminalul Galați.
 • data limită de depunere a documentelor de înscriere și participare la licitație este 21.09.2022, ora 10ºº la sediul Bursei de Mărfuri-Terminalul Galați.
 •  licitația va avea loc în data de 21.09.2022, ora 11ºº la sediul Bursei Române de Mărfuri-Terminalul Galați;

–   persoana de contact: Șef Serviciu P.O.T.D. – Nicoleta Iorga, tel. 0747056820