PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!


Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare aferent proiectului de investiții  cu titlul: “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023 face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar și asigură finațarea pentru proiectul de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Obiectivul general al setului de proiecte tip „I2- Investiții material rulant” constă în îmbunătățirea serviciilor pentru călători, reducerea timpilor de așteptare în gări, realizarea unor programe atractive de circulație a trenurilor și asigurarea unor programe și fonduri adecvate pentru întreținerea materialului rulant feroviar, integrarea cu celelalte moduri de transport de la nivel urban/regional, cu impact direct și imediat asupra duratei de călătorie și/sau asupra creșterii siguranței și confortului călătorilor.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investițiilor în material rulant feroviar:

 • îmbunătățirea serviciilor pentru călători;
 • modernizarea materialului rulant existent, care va include zero emisii GES, pe rețeaua feroviară națională;
 • diminuarea efectelor adverse asupra mediului;
 • deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor.

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători, ce va avea ca efect, atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării și creșterea calității serviciilor, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • creșterea eficienței modului de exploatare a serviciilor de transport feroviar de călători;
 • reducerea poluării;
 • sporirea confortului pe o serie de rute de pe rețeaua feroviară publică electrificată;
 • creșterea eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

 • economii de timp de călătorie pentru publicul călător;
 • reducerea costurilor de operare ale vehiculului și economii pentru publicul călător datorită transferului modal;
 • reducerea costurilor de întreținere și economii pentru Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători -”CFR Călători” SA;
 • reducerea numărului de accidente rutiere rezultate în urma transportului de persoane;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, după cum urmează:

 • Sprijin din partea Uniunii – Împrumut/grant – 590.268.000,00 lei;
 • Contribuție publică națională – 1.153.362.727,86 lei;
 • Valoare TVA – 331.289.827,00 lei.

Proiectul de investiții ”Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători” va contribui la îndeplinirea jaloanelor și țintelor impuse prin PNRR, respectiv semnarea contractelor cuprinse în contractul de finanțare nr. 45/13.12.2023, care a fost realizată la finele anului 2023 (jalon), având ca obiectiv modernizarea materialului rulant menționat anterior, iar ținta pentru acest proiect o reprezintă 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători puse în funcțiune. Livrarea materialului rulant este estimată pentru perioada 2024 – 2026.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători ”CFR Călători” SA, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 19.12.2023 următoarele contracte de prestări servicii cuprinse în  proiectul de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”  din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

1. Servicii de modernizare vagon de dormit și achiziție servicii de mentenanță vagon de dormit modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon de dormit:  5.976.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon de dormit:  3.607.065,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 6.

2. Servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă și achiziție servicii de mentenanță la vagonul modernizat –S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2190 în vagon cușetă:  13.944.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:  8.416.485,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 14.

3. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2190:   26.765.100,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:   16.231.792,50 Euro fără TVA
 • Număr unități: 27.

4. Servicii de modernizare vagon seria 2076 in vagon clasa a II-a cu dotări PMR, transport biciclete/schiuri și achiziție servicii de mentenanță vagon modernizat – S.C. ELECTROPUTERE – VFU S.A. Pașcani

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 clasa a II-a cu dotări PMR:    19.932.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    12.023.550,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 20.

5. Servicii de modernizare vagon clasa a II-a seria 2076 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa a II-a modernizat – S.C. ELECTROPUTERE – VFU S.A. Pașcani

 • Valoare servicii de modernizare vagon seria 2076 clasa a II-a:    21.925.200,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    13.225.905,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 22.

6. Servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achiziție servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat – S.C. REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca

 • Valoare servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976:    9.950.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:  6.011.775,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

Primul vagon 61 53 8976 005-4 a intrat în uzina reparatoare la data de 9 ianuarie 2024.

8976-1
8976-2
8976-3

8976-4
8976-5
8976-6

8976-7
8976-8
8976-9

8976-10
8976-11
8976-12

7. Servicii de modernizare vagon clasa  I seria 1980 și achiziție servicii de mentenanță vagon clasa I modernizat – S.C. ATELIERELE CFR GRIVIŢA S.A.

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa  I seria 1980:    9.931.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:   6.011.775,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

8. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. RELOC S.A. Craiova

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW:    56.905.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță locomotivă modernizată:    34.178.112,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 19.

Locomotiva EA 91530400743-7 a intrat în uzina S.C. RELOC S.A. Craiova în data de 17.01.2024 pentru modernizare.

743-1
743-2


Locomotiva EA 91530410858-1 a intrat în uzina S.C. RELOC S.A. Craiova în data de 17.01.2024 pentru modernizare.

858-1
858-2
858-3

9. Servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 5100 kW:   67.450.000,00 Euro fără TVA  
 • Valoare mentenanță locomotivă modernizată:    33.228.720,00 Euro fără TVA 
 • Număr unități: 19.

Locomotiva EA 91530400229-7 a intrat în uzina S.C. SOFTRONIC S.R.L. Craiova în data de 11.01.2024 pentru modernizare.

229-1
229-2

10. Servicii de modernizare locomotivă electrică 3400 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2 și achiziția de servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – SCRL Brașov

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă electrică 3400 kW:   48.364.898,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 17.
Locomotiva EC 105 a intrat în uzina CFR – SCRL Brașov SA în data de 22.02.2024 pentru modernizare.

11. Servicii de modernizare locomotivă diesel-hidraulică de 1250 CP utilizată în activitatea de manevră prin conversie în locomotivă electrică cu acumulatori plug-în și achiziția servicii de mentenanță pentru locomotivele modernizate – SCRL Brașov

 • Valoare servicii de modernizare locomotivă diesel-hidraulică de 1250 CP:    19.805.540,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 20.

Locomotiva diesel-hidraulică 92530800479-3 a intrat în SCRL Brașov în data de 12.01.2024 pentru modernizare.

479-1
479-2

12. Servicii de modernizare vagon clasa seria 1976 și achiziție servicii de mentenanță vagon  modernizat – S.C. REMARUL „16 Februarie” S.A. Cluj-Napoca

 • Valoare servicii de modernizare vagon clasa seria 1976:    29.880.000,00 Euro fără TVA
 • Valoare mentenanță vagon modernizat:    18.035.325,00 Euro fără TVA
 • Număr unități: 10.

Contravaloarea serviciilor de modernizare material rulant va fi acoperită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4. Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar.

Contravaloarea serviciilor de reparații și mentenanță pe durata de viață a materialului rulant modernizat va fi acoperită de Contractul de Servicii Publice încheiat de SNTFC ”CFR Călători” S.A. cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este coordonatorul de reforme și investiții aferente Componentei 4 – Transport sustenabil din cadrul Pilonului 1 – Tranziția spre o economie verde din Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial

Servicii pentru reclamă și publicitate

Ai o afacere și vrei să o promovezi în toată țara?

Dacă răspunsul tău este DA, atunci noi suntem aici pentru tine!
Poți alege dintr-o gamă variată de servicii pentru reclamă și publicitate, precum:

 • Expunerea de materiale publicitare în interiorul vagoanelor/ automotoarelor (de ex.: huse personalizate pentru tetierele scaunelor);
 • Colantarea interioară și/sau exterioară a vagoanelor/ automotoarelor;
 • Colantarea exterioară a locomotivelor;
 • Colantarea automatelor de vânzare bilete de tren;
 • Distribuirea de materiale publicitare (reviste, fluturaşi, broşuri etc) la casele de bilete, precum și în trenurile CFR Călători aflate în circulaţie;
 • Sampling în trenurile CFR Călători aflate în circulație, la casele de bilete și în agențiile de voiaj CFR Călători;
 • Difuzare de reclamă video, fără sonor, pe monitoarele din vagoanele dotate cu sistem video.

Lucrezi în domeniul cinematografic, al fotografiei sau, pur şi simplu, ești pasionat de film şi fotografie?

Îți oferim posibilitatea de a realiza filmări (spoturi publicitare, filme)/ fotografii în/ din interiorul trenurilor CFR Călători.

Ai un eveniment de organizat? Fii original și surprinde-i pe toți!

Îți punem la dispoziție un tren/ vagon special comandat care poate fi exclusiv la dispoziţia ta.

Catalog servicii conexe oferite de CFR Călători Descarcă
Cere ofertă pentru un tren/ vagon special comandat Solicită

Vă așteptăm cu drag să dezvoltăm proiecte inedite împreună!
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la adresa de e-mail: marketing.calatori@cfrcalatori.ro și la nr. telefon: 021 3190338!

Instalează-ți aplicația CFR Călători și cumpără-ți biletul direct de pe telefon!

SIMPLU și RAPID

Cu aplicația “CFR Călători bilete online” puteți cumpăra bilete de tren direct de pe telefon.

Aplicaţie disponibilă în Google Play, Apple AppStore, Huawei AppGallery

Odată instalată pe telefon, vă puteți bucura de o mulțime de avantaje:

o La orice oră puteți cumpăra biletul de tren sau vă puteți informa când pleacă următorul tren
o Biletul poate fi vizualizat și prezentat personalului de tren direct din aplicație, chiar dacă nu aveţi acces la internet. Important! Tipărirea biletului nu este obligatorie
o Cumpărați ÎN SIGURANȚĂ. Operațiunea se face în condiții de maximă securitate inclusiv cu memorarea cardului pentru ulterioare rapide.
o Beneficiați de ofertele Card TrenPlus (cei care dețin acest card), Biletul Dus-Întors, Reduceri la cumpărarea cu anticipație. Atenție aceste oferte nu se cumulează
o Veţi fi notificaţi în aplicațíe.cu o oră, apoi cu 10 minute înainte de plecarea planificată (trenul, vagonul și locurile dvs) și şi respectiv cu 10 minute înainte de coborârea planificată.
o Puteți obține informații în timp real despre trenul cu care călătoriţi înainte să ajungă trenul sau chiar în timpul călătoriei, accesând secțiunea “Trenul meu”
o Cei care doresc factură pentru bilet o pot solicita din aplicație. Factura se emite în termenul legal, pentru întregul bilet (Ex. În cazul în care călătoriti în grup factura va fi emisă pentru suma achitată pe biletul de grup, nu individual)
o Puteți vedea istoricul biletelor cumpărate.
o Ai acces la toate biletele cumpărate în trecut
o Dacă plănurile dvs s-au modificat trebuie să știți că puteți modificați data călătoriei, vagonul sau clasa, până la momentul începerii călătoriei, în limita locurilor disponibile sau să renunțați la călătorie. Pentru călătoria de întors din cadrul biletului dus-întors, este posibilă opțiunea “Renunțare la călătorie” după efectuarea călătoriei de dus.

Oferta „Card TrenPlus” în format digital

Călătorii care doresc să se bucure de reducerea de 25% pentru fiecare călătorie și optează pentru oferta „Card TrenPlusîn format digital, pot solicita la casa de bilete suportul tip card.

1. De unde pot cumpăra suportul digital pentru oferta „Card TrenPlus” și care sunt avantajele
 • Suportul tip card poate fi achiziționat de la casele de bilete, contra cost, în baza unei cereri completate de către călător și este mai rezistent, este reîncărcabil și are o valabilitate de 4 ani.
 • Oferta „Card TrenPlus” în format digital va fi încarcată pe un suport tip card Călătorii care doresc oferta „Card TrenPlus” în format digital pot cumpăra biletele de tren cu reducere în aceleași condiții comerciale ca până acum, și anume:
  1. direct de pe telefon instalând aplicația “CFR Călători bilete online”
  2. online, de pe website-ul www.cfrcalatori,  https://bilete.cfrcalatori.ro/
  3. de la orice casă de bilete CFR Călători din stații sau agenții de voiaj CFR
  4. de la automatele de bilete aparținând CFR Călători (Kioșk)
2. Cum arată suportul tip card pe care este încărcată oferta „Card TrenPlus” în format digital?


3. Dacă am cumpărat oferta „Card TrenPlus” emisă pe carton termoreactiv pot trece la varianta digitală?

Cei care sunt deja în posesia unei oferte Card TrenPlus în format fizic, emisă pe carton termoreactiv, pot solicita ca aceasta să fie schimbată cu varianta în format digital și încărcată pe suport tip card, perioada de valabilitate păstrându-se.

4. Ce valabilitate are oferta „Card TrenPlus” în format digital?

Oferta „Card TrenPlus” în format digital este valabilă 1 an, începând cu ziua emiterii.

5. Cum se face verificarea în tren a Cardului TrenPlus digital de către personalul de tren?

La verificarea în tren, prin scanarea codului QR, oferta “Card TrenPlus” în format digital va fi recunoscută automat de către dispozitivul mobil aflat în dotarea personalului de tren.
În urma scanării vor fi afișate următoarele informații: perioada de valabilitate, datele de identificare ale călătorului care vor fi comparate cu cele din actul de identitate.
Se va verifica apoi dacă biletul emis în baza ofertei se află în perioada de valabilitate a acesteia.

6. Care este prețul suportului tip card pe care poate fi încarcată oferta “Card TrenPlus” în format digital?

Prețul este de 5 lei.

7. Ce se întâmplă dacă pierdeți cardul sau dacă acesta este furat sau deteriorat?

În cazul pierderii/furtului sau deteriorarii suportului de tip card pe care este încărcată oferta “Card TrenPlus” în format digital, călătorul se va prezenta la casa de bilete cu un act de identitate, va completa o cerere, iar apoi va achita suma de 5 lei pentru emiterea noului card.
Important de știut! La înlocuirea suportului de tip card se mențin datele privind utilizatorul și oferta Card TrenPlus cu aceeași valabilitate de pe suportul de card anterior.

Despre oferta “Card TrenPlus” Citeste

Târguri de Crăciun 2023 – Cluj Napoca, din 24 noiembrie și Timișoara, din 26 noiembrie

Destinații de weekend cu CFR Călători

CFR Călători îți propune să descoperi destinații turistice interesante și să participi la evenimente de top din România!

În această săptămână sunteți invitați în lumea magică a târgurilor de Crăciun de la: 
Cluj Napoca, târg care își va deschide porțile pe 24 noiembrie și
Timișoara, care își va aprinde luminile în data de 26 noiembrie!

∗∗∗∗∗

Alege să călătorești cu trenul spre Cluj Napoca și Timișoara și beneficiază de ofertele de transport CFR Călători:

 • biletul dus-întors – la cumpărarea cu minim 1 zi înainte de efectuarea călătoriei, reducerea* este de 10%. Detalii, aici.
 • reducerea de grup
  – pentru grup 20 – 40 persoane, reducerea* este de 15%
  – pentru grup 41 – 80 persoane, reducerea* este de 20%
  – pentru grup mai mare de 80 persoane, reducerea* este de 25%.
  Detalii, aici.
 • reducerea la cumpărarea cu anticipație
  – la cumpărarea cu anticipație de la 11 zile (inclusiv) până la 30 zile față de data de plecare, reducerea* este de 10%
  – la cumpărarea cu anticipație de la 6 zile până la 10 zile față de data de plecare, reducerea* este de 5%.
  Detalii, aici.
 • cardul TrenPlus – la achiziționarea unui card, reducerea* este de 25% pentru un număr nelimitat de bilete de tren, cu date de călătorie aflate în perioada de valabilitate a cardului (timp de 1 an). Detalii, aici.

Notă: *Reducerile se aplică la tariful de transport! Tariful de rezervare a locului la vagon clasă sau suplimentul de pat la vagon de dormit/cușetă se achită integral!

Pentru a vedea orarul trenurilor CFR Călători spre Cluj Napoca și Timișoara şi pentru a cumpăra bilete de tren, intră aici!

Clujul va întâmpina anul acesta sărbătorile de iarnă cu două târguri:

 • Târgul de Crăciun din Piața Unirii, din 24 noiembrie 2023 până pe 1 ianuarie 2024, unde vei descoperi Planeta Crăciun și frumusețile ei
 • Târgul de Iarnă de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, din 1 decembrie 2023 până pe 15 februarie 2024.

În Piața Unirii, descoperă  Planeta Crăciun, locul magic din Univers în care e mereu Crăciun și fă cunoștință cu personajele acestui tărâm: Crăciunir – Moș Crăciun de pe această planetă, renul Rexy, Ona – șefa elfilor, băiețelul Frim și fetița Mira.
Planeta Crăciun te așteaptă zilnic, cu roata panoramică și caruselul, căsuța poștală a spiridușilor, Casa lui Moș Crăciun, cu ateliere și jocuri interactive pentru cei mici, cu peste 75 de căsuțe luminate și decorate, de unde poți cumpăra băuturi calde, produse de sezon de la producători locali, produse de artizanat, cadouri pentru cei dragi.
Concertele și spectacolele, colindele și cântecele de Crăciun vor întregi atmosfera de sărbătoare.
Deschiderea târgului va avea loc pe 24 noiembrie, la ora 19:00, cu concertul  susținut de Corul de copii al Operei Maghiare, Vocea Planetei Crăciun, urmat la 19:30, de concertul Carla’s Dreams. Iar sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 19:00, pe scena Târgului de Crăciun va urca EMAA.

Târgul de Iarnă de pe platoul Sălii de Sport „Horia Demian”  te așteaptă cu 15 căsuțe luminate și decorate, unde vei găsi băuturi și preparate tradiționale, cu trenulețul spiridușilor, patinoarul, cu spectacole și concerte, activități pentru copii și familii.

Cluj Napoca – Inima Transilvaniei, te așteaptă să îi descoperi comorile!
Obiective turistice de top:
– Piața Unirii – centrul orașului, cu Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail – monument istoric în stil gotic, Palatul Banffy, în prezent Muzeul Național de ArtăClădirile “în oglindă” – un ansamblu arhitectural unic în Transilvania, constituit din două clădiri identice, dispuse de o parte și de cealaltă a Străzii Iuliu Maniu, clădirea Hotelului ContinentalPalatul RhedeyPalatul Josika (Casa cu picioare), Primăria Veche, clădirea Băncii NaționaleCasa Hintz – locul primei farmacii din Cluj, acum Muzeul Farmaciei, statuia ecvestră a regelui Matei Corvin, Biserica Evanghelică Luterană
– Muzeul Etnografic
 al Transilvaniei – în trecut, Palatul Reduta
– Piața Muzeului
 sau Piața Mică – cea mai veche piață a Clujului, cu Muzeul Național de Istorie a TransilvanieiBiserica Franciscană și clădirea mănăstirii, Casa Matia Corvin – o clădire în stil gotic din secolul al XV-lea, unde s-a născut Matei Corvin (astăzi, Universitatea de Arte și Design), Palatul Mikes, Obeliscul Carolina
– Turnul Pompierilor sau Turnul Lăcătușilor – ridicat în secolul al XVI-lea, care făcea parte din fortificațiile orașului; azi, este spațiu cultural și turistic
– Piața Avram Iancu – unde se află Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului, statuia lui Avram Iancu, Mitropolia Clujului, Muzeul Mitropoliei și Monumentul Glorie Ostașului RomânTeatrul Național și Opera Română – găzduite de o clădire în stil neobaroc, Palatul Prefecturii (sau Administrativ), Palatul de FinanțePalatul de JustițiePalatul Regionalei de Căi Ferate
– Casa Învățătorului
– Bastionul Croitorilor 
– ridicat în secolul al XV-lea, a făcut parte din vechea cetate, iar acum este sediul Centrului de Cultură Urbană; lângă turn se află statuia lui Baba Novac
– Biserica Reformată Centrală (de pe Ulița Lupilor)Biserica Piariștilor
– Universitatea Babeș-Bolyai, Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Palatul Primăriei
– Biserica Ortodoxă Sfânta Treime (din Deal) – prima biserică ortodoxă din Cluj, ridicată în secolul al XVIII-lea, Biserica “Sfinții Petru și Paul” – romano-catolică, Biserica Reformată cu CocoșBiserica Calvaria de la Cluj-Mănăștur – romano-catolică
– Palatele Babos, SzekiBerde și Elian – ridicate de o parte și de alta a Podului Horea de peste Someș
– Sinagoga Neologă – în stil maur.

Hai cu CFR Călători la Cluj Napoca, să ne bucurăm de atmosfera magică de pe Planeta Crăciun!

Timișoara te așteaptă cu cel mai mare Târg de Crăciun din țară, în trei piețe centrale ale orașului: Piața Victoriei (Operei), Piața Libertății și Piața Sfântul Gheorghe, în perioada 26 noiembrie 2023 – 07 ianuarie 2024!

Deschiderea târgului va avea loc duminică, 26 noiembrie, la ora 18:00, în Piața Victoriei, prin aprinderea luminițelor de Crăciun. Alina Sorescu și Clubul de dans sportiv Magnum Team, vor da o mână de ajutor, după care, te invită la spectacol!
Bradul de Crăciun, amplasat sub cupola de lumini din Piața Victoriei, instalațiile luminoase și decorațiunile, caruselul, roata panoramică, dar și colindătorii, artiștii locali și invitații speciali invită pe cei mici și pe cei mari, deopotrivă, să retrăiască bucuria Crăciunului.
Piața Libertății se va transforma într-un tărâm fermecat, cu patinoar, cu personaje de poveste și un castel luminos prin care va trece trenulețul lui Moș Crăciun, iar Piața Sfântul Gheorghe te invită să zăbovești într-un decor de iarnă de la poli, cu iglu-uri, urși polari și pinguini.
Copiii sunt așteptați la Atelierele lui Moș Crăciun, atât în Piața Libertății, la ateliere de pictură pe turtă dulce, pictură pe globuri de sticlă, ateliere de creat lumânări de Crăciun, de preparat biscuiți de Crăciun, cât și în Piața Victoriei, la atelierul de ceramică.
Prima săptămână a Târgului de Crăciun va sta sub semnul Zilei Naționale a României. Astfel, vineri, pe 1 decembrie, de la ora 18:00, vor urca pe scena din Piața Victoriei Ansamblul „Timișul” și trupa Cobzality, însoțiți de „maeștrii focului” de la Crispus, sâmbătă, pe 2 decembrie, Ad Libitum Voices, iar duminică, în 3 decembrie, Surorile Oșoianu & Lupii lui Calancea.
Vor mai colinda, pe parcursul Târgului, Paula Seling & Corala Contrast, în 15 decembrie, dar și Cornelia și Lupu Rednic, Angelica Flutur, Dan Necșa și Carmen Popovici-Dumbravă, însoțiți de Ansamblul „Timișul”, pe 16 decembrie. Moș Crăciun este așteptat vineri, pe 22 decembrie, după spectacolul „Spărgătorul de Nuci”.

Timișoara, denumită și “Mica Vienă datorită arhitecturii sale de inspirație vieneză, te așteaptă să o descoperi!
Obiective turistice de top:
Piața Victoriei (fosta Piață a Operei) – simbol al Revoluției Române, cu Opera Română, Teatrul Național, Catedrala Mitropolitană, cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi”, cel mai mare edificiu religios din oraș, dar și Palatele Weiss, Lloyd, statuia Lupa Capitolina, Fântâna cu Pești
Piaţa Unirii – cea mai veche piață din Timișoara, situată în interiorul zidurilor fostei cetăți, cu construcţiile în stil baroc – Domul Romano-Catolic (Catedrala Sfântul Gheorghe), Palatul Baroc, în incinta căruia se află Muzeul Național de Artă, Catedrala Ortodoxă Sârbă, Monumentul Sf. Treime, Casa Brück, Casele Canonicilor
Piața Libertății – Casa cu Atlanți, Primăria Veche, Cazinoul Militar, Monumentul Sf. Maria şi Sf. Ioan Nepomuk
– Cartierele istorice ale Timișoarei – Cetate, Iosefin, Elisabetin, Fabric – cu clădirile cu arhitectură impresionantă, viu colorate și bogat ornamentate
Castelul Huniade – cea mai veche clădire din Timișoara
Bastionul Maria Theresia – este singurul bastion care mai există din Cetatea Timișoarei, cunoscut și sub numele de Bastionul Cetății
Muzeul Satului Bănătean, Fabrica de Bere, Biserica Millenium, Sinagoga din Fabric.

Mergi cu CFR Călători la Timișoara și intră în atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun!

Cumpară bilete ONLINE în trafic intern

Cumpără

Alte articole pe aceeași temă:

Târguri de Crăciun 2023 Craiova și Sibiu, 17 noiembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 click aici
Târguri de Crăciun – București, Brașov, Arad, Oradea, Iași, Satu Mare – din 30 noiembrie 2023 click aici

Reducere la biletele Interrail Global Pass selecționate

În perioada 16 noiembrie 2023 – 28 noiembrie 2023 Interrail vine cu 25% Reducere la biletele Interrail Global Pass selecționate

 • pentru cele cu valabilitate flexi: 10 zile in 2 luni si 15 zile in 2 luni
 • pentru cele cu valabilitate continua: 15, 22 zile continuu, 1, 2 si 3 luni continuu

Reducerea de 25% se acordă categoriilor de călători Adult, Senior, Tânăr și Copil, atât la clasa 1 cât și la clasa a 2-a.

Valabilitate TÂNĂR
Între 12 și 27 ani
clasa 1
TÂNĂR
Între 12 și 27 ani
clasa 2
ADULT
Între 28 și 59 ani
clasa 1
ADULT
Între 28 și 59 ani
clasa 2
SENIOR >60
Peste 60 ani
clasa 1
SENIOR >60
Peste 60 ani
clasa 2
10 zile / 2 luni 301 € 237 € 401 € 316 €  361 € 285 €
15 zile / 2 luni 370 € 292 € 493 € 389 € 444 € 350 €
15 zile continuu 333 € 262 € 443 € 349 € 399 € 315 €
22 zile continuu 389 € 306 € 518 € 408 € 466 € 367 €
1 luna continuu 503 € 396 € 670 € 528 € 603 € 475 €
2 luni continuu 549 € 432 € 732 € 576 € 659 € 519 €
3 luni continuu 677 € 534 € 902 € 711 € 812 € 640 €
Despre Oferta Interrail Global Pass 2023 Citește