Postat 08-04-2021 in Evenimente

Călătoria cu trenul rămâne cel mai ecologic mod de transport de pasageri din Europa. Evaluarea are la bază cercetarea diferitelor tipuri de transport în sprijinul eforturilor pentru punerea în aplicare a acordului ecologic al Uniunii Europene. Raportul anual de transport și mediu realizat de Agenția Europeană de Mediu îndeamnă oamenii să aleagă transportul feroviar datorită nivelului redus al emisiilor de gaze cu efect de seră pe care acesta le produce.

Acordul Verde European își dorește ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic. Printre altele, acesta include ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din transporturi cu 90% până în anul 2050 comparativ cu anul 1990. Schimbarea transportului de pasageri de la călătoriile aeriene la cele feroviare, poate juca un rol cheie în atingerea acestui obiectiv, deoarece trecerea la un transport sustenabil poate aduce o contribuție importantă la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În afară de contribuția directă a transportului la încălzirea globală și poluarea aerului, au fost luate în calcul emisiile emanate în timpul producției, transportului și distribuției vehiculelor, dar și emisiile de gaze poluante care nu se evacuează (de exemplu: din cauza abraziunii frânelor, roților și anvelopelor sau căilor ferate). În 2018, sectorul transporturilor a reprezentat 25% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Din aceste emisii 72% provin din transportul rutier, 14% din cel maritim, 13% din cel aviatic, iar din transportul feroviar provin doar 0.4%.

Sectorul transporturilor de pasageri din Europa este alcătuit în mare parte de călătoriile pe calea ferată și aeriană, astfel raportul s-a axat pe impactul pe care aceste tipuri de călătorii îl au asupra mediului. Evaluarea a scos în evidență că transportul feroviar este cel mai bun și sustenabil mod de călătorie.

Impactul emisiilor din aviație este mult mai mare luând în considerare pasageri/kilometri. Raportul menționează însă că zborul nu este neapărat cea mai dăunătoare alegere, ci transportul rutier care utilizează combustibil pe baza de petrol sau diesel.

Știați că?

În ultimii 5 ani eficiența feroviară și aviatică s-a îmbunătățit semnificativ în timp ce eficiența altor moduri pare să fi stagnat conform raportului EEA.

Alte articole pe aceeași temă:

CFR Călători, partener al Connecting Europe Express! click aici
Transportul viitorului este cel feroviar. Alegeți calea ferată! click aici
România membru fondator al Uniunii Internaționale a Căilor Ferate click aici
Muzeul de locomotive cu abur din Reșița click aici
Ceferiada click aici
Muzeul de locomotive din Dej click aici
Transportul feroviar conectează Europa click aici
Transportul inteligent click aici
TRENUL = Transportul feroviar este mai curat click aici
140 ani de la prima cale ferată executată integral de ingineri români click aici
Conexiunea feroviară a Capitalei cu Orientul și Occidentul, la începuturi click aici
Începutul căilor ferate în Europa click aici
Explorați ruta feroviară Suceava – Putna click aici
Istoria trenului regal click aici
Faleza Dunării și Tunelul Filești în Anul European al Căilor Ferate! click aici
Calea ferată Filiași – Bumbești – Livezeni click aici
Viaductul Caracău -cel mai mare viaduct în arc din beton din România click aici
Gara regală Bucureşti Băneasa click aici